Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường 14, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 12:31:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với Phụ huynh
Thông tin: học sinh lớp 8, có biết chút xíu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật 14 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: