Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường 16, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 06:43:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sáng T3, 6 (8h-10h)
Thông tin: 2 học viên, đã có trình độ N4
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 16, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật 16 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: