Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường An Lạc A, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 13:16:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sáng-chiều-tối
Thông tin: hv nữ, mục tiêu luyện lấy bằng N3
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lạc A, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật An Lạc A Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: