Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 04:05:57

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T2,3,4,5,6 (từ 8h trở đi)
Thông tin: học viên nam, mục tiêu luyện N3
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Học tại nhà Gia sư hoặc quán nước
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật An Phú Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: