Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 19:25:43

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 200.000đ/buổi
Số buổi: sắp xếp càng nhiều buổi càng tốt
Thời gian: T2,3,4,5,6,7 (Từ 19h trở đi)
Thông tin: học viên nam, đang học N5
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Phí 500k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Bình Thọ Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: