Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 05:17:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (sáng 8h hoặc 9h)
Thông tin: học viên nam, luyện thi bằng N2
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Cầu Ông Lãnh Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: