Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 08:13:37

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 300.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp linh động (học viên rãnh nhiều thời gian)
Thông tin: học viên nữ, có trình độ N4
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 250k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Linh Xuân Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: