Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 23:22:58

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (Từ 13h-17h)
Thông tin: Học viên nữ, học giao tiếp
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Tam Bình Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: