Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 19:44:32

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp chiều (từ 14h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, mới biết chút ít
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Tam Phú Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: