Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Nhật Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/06/2021 01:35:04

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Nhật,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (Từ 17h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật Thị trấn Cần Thạnh Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: