Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Pháp Lớp 8 Dạy Song Ngữ Phường 05, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 03:22:27

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Pháp,
Lớp dạy: Lớp 8, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7,CN (Sắp xếp)
Thông tin: học sinh nam, trường Trần văn ơn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Pháp Lớp 8 Dạy Song Ngữ 05 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: