Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 20:34:45

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2345 (19h-21h)
Thông tin: học viên nữ 35t, không biết chữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Tân Thạnh Đông Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: