Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 08:34:22

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều sắp xếp (từ 13h đến 17h)
Thông tin: học viên nữ, cần học đọc, viết
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Tân Thông Hội Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: