Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 16:02:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (Từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Lương Thế Vinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 An Phú Đông Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: