Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Báo Bài Lớp 5 Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 07:10:19

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Việt, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: Chiều thứ 2-> thứ 6 (2h-4h)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Báo Bài Lớp 5 Phú Hòa Đông Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: