Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 09:34:11

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp
Thông tin: Học viên nam, người tây ban nha
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Đa Phước Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: