Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/04/2021 04:38:19

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài,
Lớp dạy:
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sx chủ nhật
Thông tin: hv nam người trùn, biết tiếng nhật
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Trung An Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: