Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Phường 12, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 09:35:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng, 3tr/tuần 3b
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567cn (từ 18h trở đi)
Thông tin: học viên nam, trên 30tuổi, người Trung Quốc
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 12 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: