Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 22:28:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 6.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (từ 19h-20h30)
Thông tin: nhóm học viên 10 người
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, giáo viên biết tiếng hoa
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 19 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: