Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài Phường An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/02/2021 09:53:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối T2,6 hoặc tối T3,5 (19h->)
Thông tin: Học viên nam, người hàn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, dạy bằng tiếng anh, ưu tiên giáo tiên nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài An Lạc Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: