Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 1 Phường 03, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 13:50:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, lớp lá->1, bé có biết sơ sơ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 1 03 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: