Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 1 Phường 06, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 02:07:29

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456(17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh Nữ, Trường Phạm Hùng
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 1 06 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: