Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 1 Phường 08, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 20:16:52

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (sắp xếp sáng-chiều)
Thông tin: học sinh nữ, 8 tuổi, biết sơ sơ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, GV dạy lâu dài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 1 08 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: