Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 1 Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 14:48:08

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp
Thông tin: học sinh 6 tuổi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 1 An Phú Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: