Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 2 Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 16:07:49

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (18h-20h30)
Thông tin: Học sinh nữ, Trường Phú Mỹ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 2 Thái Mỹ Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: