Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 2 Phường 13, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 12:18:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T246 (9h- 11h)
Thông tin: học sinh lớp 2
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Ngày 20/7 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 2 13 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: