Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 2 Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 08:26:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng, sinh viên: 3tr2 (dạy 90phút/buổi)
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (Sáng-chiều-tối)
Thông tin: học sinh nam, yếu TV
Yêu cầu gia sư: Nữ, SV: 2tr2 || GV: 3tr2 (Phí 300k)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 2 Tăng Nhơn Phú A Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: