Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp 5 Phường 06, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 08:27:20

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T4,7 (18h- 19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Thạnh mỹ tây
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp 5 06 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: