Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp Lá Phường 04, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 01/03/2021 08:47:51

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối t2+t6 từ 17h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp Lá 04 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: