Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp Lá Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 12:39:31

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: Chiều T7 (3h->)
Thông tin: bé 5 tuổi, nói được tiếng việt
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Gia sư biết Tiếng Nhật, dạy bé nói hiểu tiếng việt, không cần dạy đọc viết
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp Lá 10 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: