Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp Lá Phường Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 01:54:23

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp tối
Thông tin: 2 hs
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, dạy 3 tiếng
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp Lá Bình Hưng Hoà B Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: