Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp Lá Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 22:56:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp (thứ 2->thứ 7 sau 5h)
Thông tin: hs nam, 5 tuổi
Yêu cầu gia sư: Nam/Nữ, Giáo viên: 1tr5/tháng- Sinh viên: 800k/tháng
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp Lá Hiệp Thành Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: