Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 16:24:44

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T234567 (sau 17h trở đi)
Thông tin: học viên nam 49tuổi, chưa biết đọc-viết
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam, (Dạy đọc, viết Tiếng việt)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt 11 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: