Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/06/2021 20:57:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp sau 5h
Thông tin: 2 học sinh 9t, 11t
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, dạy học tiếng việt
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Tân Thới Nhất Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: