Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 1 Phường 05, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 09:21:46

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối T3,5,7 (5h30->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, dạy các môn TV, rèn chữ, đạo đức, xã hội
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 1 05 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: