Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 2 Phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 23:13:16

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (rãnh từ 17h trở đi)
Thông tin: 1 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 2 Phú Mỹ Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: