Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 2 Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 00:15:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sáng CN từ 9h-11h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 2 Tăng Nhơn Phú B Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: