Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp Lá Phường 10, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 05:13:38

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T7, CN (8h30-10h)
Thông tin: học sinh nam, lớp lá lên 1
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp Lá 10 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: