Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp Lá Phường 28, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 14:16:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 28, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp Lá 28 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: