Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 14:43:16

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (9h30 -11h30)
Thông tin: học sinh nữ, cần học cơ bản word, excel.,..
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Bà Điểm Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: