Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/01/2021 13:53:57

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối T3-5-7 (19h->
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, tin văn phòng
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Tân An Hội Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: