Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 11:52:48

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T34567CN Tối sau 18h
Thông tin: học viên nam, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Tân Nhựt Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: