Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 13:17:28

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp các ngày (từ 18h trở đi)
Thông tin: học viên nam, 36 tuổi, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, tin cơ bản A ( văn phòng)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Xuân Thới Thượng Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: