Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 1 Phường 15, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 18:13:35

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T234567cn (Từ 17h trở đi)
Thông tin: Học sinh nam, trường lê văn việt
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 1 15 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: