Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 1 Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 23:16:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (chọn từ 17h đến 20h)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 1 lên 2
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 1 Phước Long B Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: