Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 11 Phường 04, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 04:50:32

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: Tối T7 (từ 5h30)
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, dạy 1 tháng, tin học pascan
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 11 04 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: