Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 3 Lớp 12 Phường 12, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 00:31:02

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 12,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nữ lớp 12, học sinh nam lớp 3
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam, Đầu tháng 12 mới bắt đầu học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 3 Lớp 12 12 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: