Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 3 Phường An Khánh, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 20:25:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều t7,CN ( từ 15h trở đi)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Khánh, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 3 An Khánh Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: