Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 4 Lớp 7 Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 00:01:36

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (18h-20h)
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 4 Lớp 7 Trung An Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: