Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 4 Phường 16, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/06/2021 17:53:41

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp tối (18h->), hoặc sáng T7,cn
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Học tại nhà gia sư khu vực Thủ đức
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 16, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 4 16 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: